Tag: Snowpiercer

  • “Snowpiercer (2013): การเดินทางสู่ความหวัง หลังวันสิ้นโลกบนรถไฟมรณะ”

    “Snowpiercer (2013): การเดินทางสู่ความหวัง หลังวันสิ้นโลกบนรถไฟมรณะ”

    “รีวิวหนังเรื่อง Snowpiercer” เป็นภาพยนตร์แนวนิวเวศไต้สุดเกินจากการกำกับของบงกช ฮู (Bong Joon-ho) ที่สร้างโลกหลังวันสิ้นโลกที่ถูกคุมโดยรถไฟ Snowpiercer ซึ่งเป็นชีวิตรอดเดียวของมนุษยชาติ ผู้คนที่อยู่ในรถไฟถูกแบ่งเป็นชั้นขั้นต่างๆ และมีการดำเนินความเครียดที่สูงสุดในการต่อสู้เพื่อความเป็นมนุษย์และความเสรีภาพ เรื่องราวเกิดขึ้นบนรถไฟ Snowpiercer ที่วิ่งอย่างต่อเนื่องผ่านโลกที่เข้าสู่สถานการณ์วันสิ้นโลกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ความร้อนจัดจนถึงหนาวแข็งเย็นสุด แต่เรื่องราวไม่ได้ระบุเกี่ยวกับวิธีการเกิดเหตุการณ์ แต่เน้นไปที่ความกดดันและความขัดแย้งระหว่างชั้นของสังคมในรถไฟ สร้างจากนิยายภาพฝรั่งเศสเรื่อง “La Transperceneige” เรื่อง “Snowpiercer” ของ Bong Joon-ho เริ่มต้นขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนัก เมื่อมนุษยชาติเริ่มความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะหยุดการแพร่กระจายของภาวะโลกร้อนทันทีและสำหรับทั้งหมด แผนดังกล่าวกลับตาลปัตรและทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครั้งใหม่ที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โชคดีที่ก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น Wilford…

Recent Posts